Kategori: Dernek Tüzüğü

Derneğimizin Tüzüğü

Dernek Tüzüğümüz BİRİNCİ BÖLÜM: ADI, AMAÇLARI ve FAALİYET ALANLARI MADDE 1. Derneğin adı, “Elbirliği Yardımlaşma ve Kültür Derneği” dir. MADDE 2. Derneğin Genel Merkezi İstanbul İlidir. Adresi: Ihlamurkuyu
Read More