Osmanlıda Sadaka Kutuları Osmanlı’da hayat, özellikle ramazanlarda ebediyete dönerdi. Malâyaniyata dönüp bakılmaz, fani olana itibar edilmez, “günah”tan sakınılır, yanlıştan kaçınılırdı. Kısacası herkes idrak edilen ramazan ve Leyle-i Kadir